0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

Mütabakat Formu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

KursoftMuhasebe BilgileriMütabakat Formu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Haz

29

Mütabakat Formu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Mütabakat formu, işletmelerin hesap defterlerinin uyumunu kontrol etmek, Alacak/Borç bakiyelerinin dönem sonlarında karşılıklı olarak teyit edilmesi amacıyla hazırlanan ve işletmeler arası anlaşma prensibine dayanan formdur.

Mütabakat formu Üç(3)’e ayrılır.

1- Olumsuz (Negatif) Mütabakat Formu:

İlgili işletme, müşterisine bakiyesini bildirir. Mütabık olunuyorsa müşterisinden mektuba cevap vermemesi istenir. Mutabık olunmuyorsa müşteriden hesap bakiye bilgisi istenir.

2- Olumlu (Pozitif) Mutabakat Mektubu:

İlgili işletme, müşterisine Mütabakat formunu gönderir ve uzlaşma ya da uzlaşmama durumunda cevap vermesini talep eder.

3- Bakiyesiz (Boş Bakiyeli) Mutabakat Mektubu:

İlgili işletme, müşterisine bakiye miktarı belirtilmemiş form gönderir ve müşterisinden bakiye bilgisini talep eder.

Mütabakat Form türlerinden her hangi birisi ile müşteriye beyanda bulunulması durumunda T.T.K’nın 94. Maddesi gereği ilgili işletmenin Bir (1) Ay içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Aksi taktirde işletme mütabakat formunda geçerli olan bakiye kabul edilmiş sayılır.

TTK 94. Madde:
(1) Sözleşme veya ticari teamül uyarınca, belirli hesap devreleri sonunda devre hesabı kapatılır ve alacak ile borç kalemleri arasındaki fark belirlenir.

(2) Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa, her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır.

Mütabakat Form örneği;