0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

Elektronik Z Raporu Geliyor!

KursoftBlogElektronik Z Raporu Geliyor!

Eki

7

Elektronik Z Raporu Geliyor!

Belirlenen koşulları sağlayarak YN ÖKC kullanım zorunluluğundan kurtulacak olan mükellefler, perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin mali bilgileri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletiyor olacaklar.

Bu tebliğden yararlanmak isteyen mükelleflerin sağlaması gereken önemli koşullar :

  • 1 Ocak 2018 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda başvuru yapmak.
  • e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına geçmiş olmak.
  • 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren düzenlenecek ÖKC fişlerine ait mali bilgileri kapsayan elektronik raporu, belirlenen kurallar ile oluşturmak ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletir duruma gelmek.