0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

2019 Ekim Ayı Vergi Takvimi

KursoftBlog2019 Ekim Ayı Vergi Takvimi

Eyl

30

2019 Ekim Ayı Vergi Takvimi

2019 Ekim Ayı Vergi Takvimi


01/08/2019         02/09/2019         Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) KRS Ön muhasebe programı ile BA form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/08/2019         02/09/2019         Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) KRS Ön muhasebe programı ile BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/08/2019         02/09/2019         Temmuz 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/08/2019         02/09/2019         Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/09/2019         10/09/2019         16-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2019         10/09/2019         16-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/09/2019         16/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/09/2019         16/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/09/2019         16/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/09/2019         16/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel İletişim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/09/2019         16/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2019         16/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/09/2019         16/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/09/2019         20/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2019         20/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2019         20/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2019         20/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2019         20/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2019         20/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


16/09/2019         24/09/2019         1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


16/09/2019         25/09/2019         1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2019         26/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/09/2019         26/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi


01/09/2019         26/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2019         30/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/09/2019         30/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) KRS Ön muhasebe programı ile BA form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/09/2019         30/09/2019         Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) KRS Ön muhasebe programı ile BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/09/2019         30/09/2019         6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi


01/09/2019         30/09/2019         7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi


01/09/2019         30/09/2019         7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi