0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

2019 Eylül Ayı Vergi Takvimi

KursoftBlog2019 Eylül Ayı Vergi Takvimi

Eyl

2

2019 Eylül Ayı Vergi Takvimi

2019 Eylül Ayı Vergi Takvimi


01.08.2019 – 02.09.2019 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01.08.2019 – 02.09.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) KRS ön muhasebe programı ile BA form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01.08.2019 – 02.09.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) KRS ön muhasebe programı ile BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01.08.2019 – 02.09.2019 Temmuz 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 10.09.2019 16-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 10.09.2019 16-31 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01.09.2019 – 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01.09.2019 – 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01.09.2019 – 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel İletişim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01.09.2019 – 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 16.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01.09.2019 – 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01.09.2019 – 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 20.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


16.09.2019 – 24.09.2019 1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


16.09.2019 – 25.09.2019 1-15 Eylül 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 26.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Katma Değer Vergisi Hesaplama ve Raporlama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01.09.2019 – 26.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 26.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 30.09.2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi


01.09.2019 – 30.09.2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi


01.09.2019 – 30.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01.09.2019 – 30.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01.09.2019 – 30.09.2019 Ağustos 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01.09.2019 – 30.09.2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi