0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

2019 Kasım Ayı Vergi Takvimi

KursoftBlog2019 Kasım Ayı Vergi Takvimi

Kas

1

2019 Kasım Ayı Vergi Takvimi

2019 Kasım Ayı Vergi Takvimi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Tarafından yayınlanan, 2019 Yılı Kasım Ayı Vergi Takvimi


01/11/2019 11/11/2019 16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/11/2019 11/11/2019 16-31 Ekim 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel İletişim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2019 15/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/11/2019 18/11/2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2019 18/11/2019 2019 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2019 20/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


16/11/2019 25/11/2019 1-15 Kasım 2019 Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/11/2019 26/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi


01/11/2019 26/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2019 26/11/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi  Katma Değer Vergisi ile ilgili eğitim makalelerine ve videolarına buradan ulaşabilirsiniz. 


16/11/2019 26/11/2019 1-15 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)  KRS Ön Muhasebe Programı ile BA form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) KRS Ön Muhasebe Programı ile BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/11/2019 02/12/2019 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi


01/11/2019 02/12/2019 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi


01/11/2019 02/12/2019 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi


01/11/2019 02/12/2019 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi


01/11/2019 02/12/2019 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/11/2019 02/12/2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/11/2019 02/12/2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi