0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

2020 Ağustos Ayı Vergi Takvimi

KursoftBlog2020 Ağustos Ayı Vergi Takvimi

Ağu

4

2020 Ağustos Ayı Vergi Takvimi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Tarafından yayınlanan, 2020 Yılı Ağustos Ayı Vergi Takvimi


01/02/2020 04/08/2020 Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi


01/03/2020 04/08/2020 Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi


01/07/2020 04/08/2020 2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/07/2020 04/08/2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi


01/07/2020 04/08/2020 Nisan-Mayıs-Haziran 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi


01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/07/2020 04/08/2020 Birinci Dönem (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi


01/07/2020 04/08/2020 Haziran 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/05/2020 04/08/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi


01/07/2020 04/08/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi


01/08/2020 10/08/2020 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


04/08/2020 12/08/2020 16-31 Temmuz 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/08/2020 17/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/08/2020 17/08/2020 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 17/08/2020 2020 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 20/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


17/08/2020 25/08/2020 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


16/08/2020 25/08/2020 1-15 Ağustos 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi  Katma Değer Vergisi ile ilgili eğitim makalelerine ve videolarına buradan ulaşabilirsiniz. 


01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 26/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/07/2020 31/08/2020 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunanların Nisan-Mayıs-Haziran/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi


01/08/2020 31/08/2020 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) KRS Ön Muhasebe Programı ile BA – BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) KRS Ön Muhasebe Programı ile BA – BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/08/2020 31/08/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 31/08/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi


01/08/2020 02/11/2020 Temmuz 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi


Kursoft Sosyal Medya hesapları ile sizlere daha yakınız…

Aşağıdaki logolara tıklayarak bizi takip edebilirsiniz…