0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

2020 Haziran Ayı Vergi Takvimi

KursoftBlog2020 Haziran Ayı Vergi Takvimi

Haz

2

2020 Haziran Ayı Vergi Takvimi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Tarafından yayınlanan, 2020 Yılı Haziran Ayı Vergi Takvimi


01/05/2020 01/06/2020 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi


01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi


01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar) KRS Ön Muhasebe Programı ile BA – BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/05/2020 01/06/2020 Nisan 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar) KRS Ön Muhasebe Programı ile BA – BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/05/2020 01/06/2020 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi


01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)


01/05/2020 01/06/2020 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi


01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)


01/04/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan – 1 Haziran 2020)


01/02/2020 01/06/2020 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ocak 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi


01/04/2020 01/06/2020 2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (127 No.lu VUK Sirküleri ile)


01/05/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Mayıs-1 Haziran 2020)


01/05/2020 01/06/2020 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi


01/05/2020 01/06/2020 2019 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü


01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)


01/03/2020 01/06/2020 2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)


01/05/2020 01/06/2020 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi


01/06/2020 09/06/2020 16-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/06/2020 10/06/2020 16-31 Mayıs 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 15/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/03/2020 19/06/2020 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Şubat 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi


01/04/2020 19/06/2020 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunan mükelleflerden 518 Sıra Nolu VUK Tebliği kapsamında olmayanların, Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi


01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 22/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


16/06/2020 24/06/2020 1-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


16/06/2020 25/06/2020 1-15 Haziran 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/06/2020 26/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi(518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)  Katma Değer Vergisi ile ilgili eğitim makalelerine ve videolarına buradan ulaşabilirsiniz. 


01/06/2020 26/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname(Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı ve Ödemesi(518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)


01/06/2020 26/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 30/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2020 30/06/2020 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Mart 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi


01/06/2020 30/06/2020 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi


01/06/2020 30/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 30/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/06/2020 30/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)


01/06/2020 30/06/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine Göre Mücbir Sebep kapsamında olmayanlar)


01/06/2020 27/07/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dâhil) ile Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)


01/06/2020 27/07/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)(518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar) KRS Ön Muhasebe Programı ile BA – BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/06/2020 27/07/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar) KRS Ön Muhasebe Programı ile BA – BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/06/2020 27/07/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)


01/06/2020 31/08/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi


01/06/2020 28/12/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)


01/06/2020 28/12/2020 Mayıs 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi (518 Sıra No.lu VUK GT 3. Maddesine göre mücbir sebep kapsamında olanlar)


 

Kursoft Sosyal Medya hesapları ile sizlere daha yakınız…

Aşağıdaki logolara tıklayarak bizi takip edebilirsiniz…