0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

2020 Mart Ayı Vergi Takvimi

Mar

2

2020 Mart Ayı Vergi Takvimi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Tarafından yayınlanan, 2020 Yılı Mart Ayı Vergi Takvimi


01/02/2020         02/03/2020         Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi


01/02/2020         02/03/2020         Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi


01/02/2020         02/03/2020         Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2020        02/03/2020         Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)  KRS Ön Muhasebe Programı ile BA – BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/02/2020         02/03/2020         Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) KRS Ön Muhasebe Programı ile BA – BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/02/2020         02/03/2020         Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi


01/02/2020         02/03/2020         Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarihi ve 1. Taksit Ödemesi


02/03/2020         10/03/2020         16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/03/2020         10/03/2020         16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/03/2020         16/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/03/2020         16/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/03/2020         16/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/03/2020         16/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi  KRS ile Özel İletişim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/03/2020         16/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2020         16/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/03/2020         16/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/03/2020         20/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2020         20/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2020         20/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/03/2020         20/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2020         20/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2020         20/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


16/03/2020         24/03/2020         1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


16/03/2020         25/03/2020         1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2020         26/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Katma Değer Vergisi ile ilgili eğitim makalelerine ve videolarına buradan ulaşabilirsiniz. 


01/03/2020         26/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi


01/03/2020         26/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2020         31/03/2020         7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi


01/03/2020         31/03/2020         7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi


01/03/2020         31/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi


01/03/2020         31/03/2020         GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi


01/03/2020         31/03/2020         2019 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi


01/03/2020         31/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi


01/03/2020         31/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2020         31/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) KRS Ön Muhasebe Programı ile BA – BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/03/2020         31/03/2020         Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) KRS Ön Muhasebe Programı ile BA – BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/03/2020         01/06/2020         2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)


01/03/2020         01/06/2020         2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)


01/03/2020         01/06/2020         2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)


01/03/2020         01/06/2020         2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)


 

Kursoft Sosyal Medya hesapları ile sizlere daha yakınız…

Aşağıdaki logolara tıklayarak bizi takip edebilirsiniz…