0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

2020 Ocak Ayı Vergi Takvimi

KursoftBlog2020 Ocak Ayı Vergi Takvimi

Oca

4

2020 Ocak Ayı Vergi Takvimi

2020 Ocak Ayı Vergi Takvimi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Tarafından yayınlanan, 2020 Yılı Ocak Ayı Vergi Takvimi


01/01/2020          10/01/2020         16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


02/01/2020           10/01/2020         16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/01/2020        15/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/01/2020          15/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/01/2020         15/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel Tüketim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/01/2020         15/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi KRS ile Özel İletişim Vergisi Hesaplama işlemine buradan ulaşabilirsiniz. 


01/01/2020           15/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020          15/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/01/2020          15/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/01/2020          20/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020         20/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020          20/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020        20/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/01/2020          20/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020          20/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020          24/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi


01/01/2020          24/01/2020         Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi


16/01/2020          24/01/2020         1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


16/01/2020          27/01/2020         1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020         27/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi  Katma Değer Vergisi ile ilgili eğitim makalelerine ve videolarına buradan ulaşabilirsiniz. 


01/01/2020        27/01/2020         Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Katma Değer Vergisi ile ilgili eğitim makalelerine ve videolarına buradan ulaşabilirsiniz. 


01/01/2020        27/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020          27/01/2020         Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/01/2020           27/01/2020         Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020         27/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020         31/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) KRS Ön Muhasebe Programı ile BA – BS form işlemi eğitim videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


01/01/2020          31/01/2020         6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi


01/01/2020          31/01/2020         7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi


01/01/2020          31/01/2020         7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi


01/01/2020          31/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi


01/01/2020          31/01/2020         Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Ödemesi


01/01/2020          31/01/2020         Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi


01/01/2020          31/01/2020         Yıllık Harçların Ödemesi


01/01/2020          31/01/2020         2019 Yılında Kullanılan Defterlerin 2020 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik


01/01/2020          31/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020          31/01/2020         Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020          31/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/01/2020          31/01/2020         Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


 

Kursoft Sosyal Medya hesapları ile sizlere daha yakınız…

Aşağıdaki logolara tıklayarak bizi takip edebilirsiniz…