0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

Aralık Ayı Vergi Takvimi

KursoftBlogAralık Ayı Vergi Takvimi

Ara

3

Aralık Ayı Vergi Takvimi

Aralık Ayı Vergi Takvimi

 

 • 01.12.2018 24.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 • 01.12.2018 10.12.2018 16-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 • 01.12.2018 24.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


 • 01.12.2018 11.12.2018 16-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


 • 01.12.2018 24.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga


 • 01.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 • 01.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 • 01.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 01.12.2018 26.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


 • 01.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 • 01.12.2018 26.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi 01.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 • 01.12.2018 26.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga


 • 01.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


 • 01.12.2018 31.12.2018 2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi 01.12.2018 17.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


 • 01.12.2018 31.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


 • 01.12.2018 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 • 01.12.2018 31.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


 • 01.12.2018 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 01.12.2018 31.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 • 01.12.2018 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 • 01.12.2018 31.12.2018 2019 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki


 • 01.12.2018 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 01.12.2018


 • 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 • 01.12.2018 20.12.2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


 • 16.12.2018 25.12.2018 1-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi


 • 16.12.2018 25.12.2018 1-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim