0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Planlanan Güncellemeler

KursoftBlogGelir İdaresi Başkanlığı’ndan Planlanan Güncellemeler

Şub

28

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Planlanan Güncellemeler

Beklenen e-İrsaliye Genişlemesi Gerçekleştiriliyor!

Mükelleflerin gönüllülük esasına bağlı olarak geçiş yapabilecekleri e-İrsaliye, nisan ayında yayımlanması beklenen bir tebliğ ile, e-Fatura gibi kullanıcılar arasında düzenlenilebilen bir belge olmaktan çıkıp, e-irsaliye’ye kayıtlı olmayanlara da düzenlenebilir bir hale gelecek. Bu irsaliyelerin alıcısı ise GİB olacak.

Bir malın sevk ve taşınmasında kullanılan sevk irsaliye belgesinin elektronik olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin hazırlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17 Aralık 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

e-Fatura uygulamasında yararlanma iznine sahip olan ve e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış mükelleflerin, zorunluluk kapsamı dışında 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle istemeleri halinde e-İrsaliye’ye geçebilecekleri belirtilmiştir.

İlk olarak e-Fatura uygulamasından yararlanılan yöntemle e-İrsaliye’den yararlanabilecekleri belirtilmiştir. Ancak; Ocak 2018’de; e-İrsaliye’nin kayıtlı olmayanlara da düzenlenebileceğine dair bir güncellemeden bahsedilmiştir. Teknik yeterlilik konusunda herhangi bir riskin bulunmadığını belirten GİB, düzenlenen bu e-İrsaliye’lerin alıcısı olacağını da belirtmiştir.

e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere de e-İrsaliye düzenlemeyi getiren bu güncellemenin nisan ayı itibariyle yayınlanması beklenmektedir.

e-Fatura ve e-Arşiv Zorunluluk Kapsamı Genişletiliyor!

Brüt satış hasılatına bağlı olan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’ya geçiş zorunluluğu genişletilecek, Otomotiv, Gayrimenkul sektörü gibi sektörel zorunluluklar da eklenecektir. Brüt satış hasılatının yanı sıra, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura mükellefi olunmasa bile, belirli bir miktarın üzerindeki faturaların da elektronik olarak kesilmesine dair tebliğ çıkarılacaktır.

Kağıt faturayla aynı hukuki niteliklere sahip e-Fatura,  412 numaralı “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere 01 Ocak 2015 itibariyle zorunlu hale getirilmiştir.
Yine aynı yıl yayımlanan tebliğ ile, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçişler ise, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 yılı gelir tablosu brüt satış hasıla tutarı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefleri için  01 Ocak 2017 tarihine kadar zorunlu olmuştur.

e-Arşiv Fatura için getirilen bu zorunluluk, e-Fatura kullanımı olmadan mümkün olmadığı için e-Fatura geçişlerini de zorunlu kılmış, firmaları e-Fatura ve e-Arşiv’i kapsayan bir geçiş yapmak durumunda bırakmıştır.

Ocak ayları içerisinde yaptığı güncellemelerle e-Fatura ve e-Arşiv kapsamlarını sürekli genişleten GİB, Ocak 2018 içinde de planlanan yeni bir güncellemeden bahsetmiştir. Bu güncellemeye göre; e-Arşiv ve e-Fatura zorunluluk kapsamına sektörel bir bakış da gelecektir. Sadece brüt satış hasılatına bağlı olmayan, Otomotiv sektörü, Gayrimenkul sektörü gibi kapsamalarda içerecek olan güncelleme bu sene içerisinde beklenmektedir.

Bu güncellemeye ek olarak, brüt satış hasılatının yanı sıra, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura mükellefi olunmasa bile, belirli bir miktarın üzerindeki faturaların da elektronik olarak kesilmesine dair tebliğ çıkarılacaktır.