0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

KDV Nedir? Nasıl Hesaplanır?

KursoftMuhasebe BilgileriKDV Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Haz

29

KDV Nedir? Nasıl Hesaplanır?

25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı kanun ile 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlanan kısa adı KDV (katma değerler vergisi), harcamalar üzerinden alınan bir vergi türüdür. Vergi, toplumdaki insanlar ve insanların sahibi olduğu firmaların, oranı devletçe belirlenen kanunca zorunlu olarak devlete ödedikleri paradır. 3065 sayılı kanun gereği üç başlıkta incelenmiştir.

1 – Süreklilik İlkesi : Ticari, zirai faaliyetler, serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan tüm işlemler bu kapsama dahil edilmiştir. Bu işleri kendi arasında geçici yapanlardan çok, bu işi sürekli yapanlar bu kanun çerçevesine girmişlerdir.

2 – Vergi Tarafsızlığı : Her türlü mal ve hizmet ithalatı bu kapsama alınmıştır. Böylece yurt içinde üretilen ve yurt dışından ithal edilen mal veya hizmet arasında vergi farkı kalmamış olur.

3 – İlk iki maddeye girmeyen işletmeler bu başlık altında toplanır.

 

KDV Miktarları :

Sadece ekmek ve un mamulleri, okul, sağlık hizmet tesisi ve öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen prefabrik yapı teslimleri gibi hizmetlerde % 1 ‘lik temsili bir rakam olarak alınan KDV, sözleşme ve senetlerde % 18 olarak hesaplanır. 2011 yılı itibariyle Maliye Bakanlığı bazı ürünlerde KDV oranını % 8 olarak belirlemiştir.

KDV’yi Oluşturan Olay :

Malın teslimi, faturalandırma veya benzer bir belgenin düzenlenmesi ile işletme devlete KDV ödemekle yükümlü olur. Bu KDV’ye İndirilecek KDV denir.

KDV, işletmenin ne geliridir ne de gideridir. İşletme kestiği fatura sonucunda aldığı ücreti, kasa defterine KDV ve ana miktar olarak ayrı ayrı işlemelidir. İşletmeler yaptıkları hizmet veya sattıkları ürünler için KDV hesaplarlar ve bu KDV’yi tahsil ederler. Tahsil edilen KDV’ye Hesaplanan KDV denir.

KDV Nasıl Hesaplanır?

KDV dahil fiyatın hesaplanması : Mal ve Hizmet Bedeli X [ 1 + ( KDV Oranı / 100 ) ] formülü kullanılır. Örnekleyecek olursak; 100 TL değerinde olan bir ürünün % 18 KDV dahil satış fiyatını hesaplayalım.

Mal ve Hizmet Bedeli ( 100 TL )  X  [ 1 + ( KDV Oranı ( % 18 ) / 100 ) ] = 100 X 1,18 = 118 TL

Sadece KDV’nin hesaplanması: Mal ve Hizmet Bedeli X [ ( KDV Oranı / 100 ) ] formülü kullanılır. Örnekleyecek olursak; 100 TL değerinde olan bir ürünün % 18 KDV miktarını hesaplayalım.

Mal ve Hizmet Bedeli ( 100 TL ) X [ ( KDV Oranı ( % 18 ) / 100 ) ] = 100 X 0,18 = 18 TL

KDV dahil fiyattan KDV hariç fiyatın hesaplanması : KDV Dahil Fiyat / [ 1 + ( KDV Oranı / 100 ) ] formülü kullanılır. Örnekleyecek olursak; 100 TL değerinde olan bir ürünün % 18 KDV dahil edilmemiş fiyatını hesaplayalım.

KDV Dahil Fiyat ( 100 ) / [ 1 + ( KDV Oranı ( % 18 ) / 100 ) ] = 100 / 1,18 = 84,745 TL olarak hesaplanır.

 

Diğer Tüm Makalelerimize ve Eğitim Videolarımıza Buradan Ulaşabilirsiniz.


Kursoft Sosyal Medya hesapları ile sizlere daha yakınız…

Aşağıdaki logolara tıklayarak bizi takip edebilirsiniz…