0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

Mar

4

Kursoft e-İrsaliye

e-İrsaliye Nedir ?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olan, merkezinde GİB’in yer aldığı elektronik bir çözümdür. e-İrsaliye uygulaması ile kağıt irsaliyeler artık GİB tarafından belirlenen standartlara göre elektronik belge olarak düzenlenmekte, elektronik ortamda iletilerek, muhafaza ve ibraz edilmektedir.

e-İrsaliye Uygulaması ( belirli işletmeler haricinde ) zorunlu uygulama olmayıp, uygulamadan;

  • 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
  • e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.
GİB tarafından yayımlanan Genel Tebliğe göre:
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 01.07.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur.
  • e-İrsaliye alıcısı mükellefler, e-İrsaliye Yanıtını kullanarak; e-İrsaliye’de belirtilen malların ne kadarlık kısmını teslim alıp/kabul ettiklerini, teslim sırasında kabul edilmeyen mal miktarı ve nedenleri ile ilgili bilgileri, uygulama üzerinden e-İrsaliye göndericisine iletebilirler.

 

e-İrsaliyeyi kimler kullanabilir ve kimler düzenleyebilir ?

e-Fatura sistemine dahil olan kullanıcılar e-irsaliye sistemine de dahil olabilmektedir. 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mükellefler tercih ettikleri takdirde gerekli başvuruları gerçekleştirerek e-irsaliye uygulamasına geçiş yapabilirler.

e-İrsaliye düzenlemesi gerekenler; malı taşıyan veya malı taşıttıranlardır. e-İrsaliyeyi malın alıcısı taşıyor veya taşıttırıyorsa düzenleyen taraf alıcı olur, malın satıcısı taşıyor veya taşıttırıyorsa düzenleyen taraf satıcı olur. Mallar mağazadan alındığında bile satıcının verdiği irsaliye geçerli olmaktadır.

Mükellefler, bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleriyle entegre ederek; www.efatura.gov.tr sitesinde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı portalı üzerinden; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerini kullanarak e-irsaliye’ye geçiş yapabilirler. Bununla birlikte, e-fatura sistemine kayıtlı mükellefler, e-irsaliye’ye geçerken e-fatura uygulaması için kullandıkları entegratörü kullanmak durumundalar.

 

e-İrsaliye uygulamasına ilişkin zorunluluklar hangileridir ?

Malın sevki için e-irsaliye’nin fiili sevk gerçekleşmeden önce düzenlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine doğru bir şekilde gönderilmesi gerekir. Bununla birlikte, fiili sevk sürecinde, eğer e-irsaliyenin elektronik biçimde gösterilmesi sağlanamıyorsa, araçta e-irsaliyenin kağıt çıktısının bulunması zorunludur. Fakat kağıt çıktı üzerinde ıslak imza veya kaşe olması zorunluluk dahilinde değildir. Ayrıca alıcıya bu çıktıyı verme gibi bir zorunluluk da yoktur. Bu nedenle, alıcı da malları teslim aldıktan sonra böyle bir çıktıyı saklamak veya ibraz etmek zorunda değildir.

e-İrsaliyeden önce e-fatura düzenlendiği takdirde e-irsaliye bu faturanın tarihini ve belge numarasını içermek zorundadır. Bunun yanında, e-irsaliyede, irsaliyeyi sorgulamaya veya görüntülemeye yarayan karekod kullanılması zorunluluğu vardır. Ayrıca, e-fatura gibi e-irsaliyenin de 10 yıl süresince saklanması gerekmektedir.

 

e-İrsaliye üzerinde olması gereken zorunlu bilgiler hangileridir ?

e-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarasıyla birlikte e-irsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve numarası e-irsaliye üzerinde bulunmalıdır. Müşterinin adı, ticaret unvanı, eğer varsa vergi dairesi ve numarası, iş yeri adresi ve eğer iş yeri adresinden farklıysa teslimat adresi de e-irsaliyenin içermesi gereken bilgilerdendir. Bunların dışında, taşınan malın cinsi, miktarı, fiilî sevk tarihi ile saat ve dakika olarak fiilî sevk zamanı da bulunması zorunlu olan bilgiler arasındadır. Mükellefler bu mecburi bilgilerin dışında isteğe bağlı olarak başka bilgiler de ekleyebilir.

 


Diğer Tüm Makalelerimize ve Eğitim Videolarımıza Buradan Ulaşabilirsiniz.


Kursoft Sosyal Medya hesapları ile sizlere daha yakınız…

Aşağıdaki logolara tıklayarak bizi takip edebilirsiniz…