0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

Nisan 2019 Vergi Takvimi

KursoftBlogNisan 2019 Vergi Takvimi

Nis

1

Nisan 2019 Vergi Takvimi

Nisan 2019 Vergi Takvimi


01/03/2019         01/04/2019         2018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi


01/03/2019         01/04/2019         Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/03/2019         01/04/2019         Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/03/2019         01/04/2019         Şubat 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/03/2019         01/04/2019         6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13.Taksit Ödemesi


01/03/2019         01/04/2019         7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11.Taksit Ödemesi


01/03/2019         01/04/2019         7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi


01/04/2019         09/04/2019         16-31 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/04/2019         10/04/2019         16-31 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         15/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/04/2019         15/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/04/2019         15/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         15/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         15/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         15/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         15/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         22/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         22/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         22/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         22/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/04/2019         22/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         22/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         24/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/04/2019         24/04/2019         Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/04/2019         24/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/04/2019         24/04/2019         Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/04/2019         24/04/2019         Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/04/2019         24/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/04/2019         25/04/2019         Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi


01/04/2019         25/04/2019         Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi


16/04/2019         25/04/2019         1-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/04/2019         25/04/2019         2018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi


16/04/2019         25/04/2019         1-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         26/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/04/2019         26/04/2019         Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


01/04/2019         26/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/04/2019         26/04/2019         Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/04/2019         26/04/2019         Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/04/2019         26/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/04/2019         30/04/2019         2018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi


01/04/2019         30/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/04/2019         30/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/04/2019         30/04/2019         Mart 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/04/2019         31/05/2019         2018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)