0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

Ocak 2019 Vergi Takvimi 

KursoftBlogOcak 2019 Vergi Takvimi 

Oca

7

Ocak 2019 Vergi Takvimi 

Ocak 2019 Vergi Takvimi

 • 01/01/2019         10/01/2019         16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019      10/01/2019         16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 • 01/01/2019       15/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamülleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019         15/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019         15/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019         15/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019         15/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019         15/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

 • 01/01/2019         15/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

 • 01/01/2019         21/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019         21/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019         21/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019       21/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

 • 01/01/2019         21/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019         21/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019      23/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 • 01/01/2019         23/01/2019         Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 • 01/01/2019         23/01/2019         Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

 • 01/01/2019         23/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

 • 01/01/2019         24/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 • 01/01/2019         24/01/2019         Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

 • 16/01/2019        24/01/2019         1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

 • 16/01/2019         25/01/2019         1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

 • 01/01/2019         28/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 • 01/01/2019         28/01/2019         Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

 • 01/01/2019         28/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 • 01/01/2019      28/01/2019         Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

 • 01/01/2019         28/01/2019         Ekim-Kasım-Aralık 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

 • 01/01/2019         28/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

 • 01/01/2019         31/01/2019         Yıllık Harçların Ödemesi

 • 01/01/2019         31/01/2019         2018 Yılında Kullanılan Defterlerin 2019 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

 • 01/01/2019         31/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 • 01/01/2019         31/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

 • 01/01/2019         31/01/2019         6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi

 • 01/01/2019         31/01/2019         7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi

 • 01/01/2019         31/01/2019         7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi

 • 01/01/2019         31/01/2019         Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

 • 01/01/2019         31/01/2019         Aralık 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi