0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

Şubat Ayı Vergi Takvimi

KursoftBlogŞubat Ayı Vergi Takvimi

Şub

1

Şubat Ayı Vergi Takvimi

2019 ŞUBAT AYI VERGİ TAKVİMİ


01/02/2019         11/02/2019         16-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/02/2019         11/02/2019         16-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         14/02/2019         2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı


01/02/2019         14/02/2019         2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı


01/02/2019         15/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         15/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         15/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         15/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi


01/02/2019         15/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi


01/02/2019         15/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler,Tütün Mamülleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         15/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         18/02/2019         2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi


01/02/2019         18/02/2019         2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi


01/02/2019         20/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         20/02/2019         Ocak 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         20/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         20/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi


01/02/2019         20/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         20/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         25/02/2019         Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2018 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı


16/02/2019         25/02/2019         1-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         25/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı


01/02/2019         25/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı


01/02/2019         25/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/02/2019         26/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi


16/02/2019         26/02/2019         1-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi


01/02/2019         26/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi


01/02/2019         26/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi


01/02/2019         28/02/2019         Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi


01/02/2019         28/02/2019         Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi


01/02/2019         28/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)


01/02/2019         28/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)


01/02/2019         28/02/2019         7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi


01/02/2019         28/02/2019         Ocak 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


01/02/2019         28/02/2019         7143 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Olanların 1. ve/veya 2. Taksit Ödemesi