0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

Tevkifat Nedir? Nasıl Hesaplanır?

KursoftMuhasebe BilgileriTevkifat Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Haz

29

Tevkifat Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Tevkifat ne demek? Tevkifatın kelime anlamı; para konusunda kesintilerdir (TDK). Tevkifat kısaca devletin alacağı olan KDV’yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödemenin düzgün olması için alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek her ikisinden de almasıdır. İki çeşit tevkifat vardır.

1 – Gelir Vergisi Tevkifatı : Gelir vergisi yasasının 94. maddesinde sayılan gelir türleri üzerinden, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş oranlarda yapılan kesinti, gelir vergisi tevkifatı olarak adlandırılır.

2 – KDV Tevkifatı : KDV alacağının, kanunda belirlenmiş malların alım, satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, alıcılardan bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak satıcıya değil de vergi dairesine vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Tevkifat yapabilecek kuruluşlar hangileridir?

Tevkifatlı Fatura Kesebilen Muhasebe Programı İndir

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ( vakıf üniversiteleri hariç ), kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, bankalar ve özel finans kurumları, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri, yarıdan fazla hissesi doğrudan devlet kontrolünde olan kurum, kuruluş ve işletmeler tevkifat işlemi uygulayabilir.

Tevkifat hangi işlemlerde uygulanabilir?

Öncelikle belirtelim tevkifat, yapılan her hizmet veya satışı gerçekleştirilen her üründe yapılamaz. Tevkifat uygulanabilecek işlemler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiştir. Tevkifat uygulanabilecek bazı işlemler, yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik – mimarlık hizmetleri, temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tamirat, bakım ve onarım hizmetleri, her türlü yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri, yapı denetim hizmetleri gibi belli başlı işlemlerdir.

Anlaşıldığı üzere tevkifat, sadece hizmet mahiyetine giren işlemlerde uygulanabilir.

KDV tevkifat hesabı nasıl yapılır?

Örneğin; işletmemiz yukarıda bahsettiğimiz kuruluşlardan birisine hizmet sunacak olsun. Hizmet bedelimiz 1000 TL ve uygulayacağımız tevkifat oranımız 7 / 10 ( % 70 ) ve KDV oranımız % 18 olacak şekilde faturamızı keselim.

Standart KDV hesabımıza göre;

Mal ve Hizmet Bedeli ( 1000 TL ) X [ 1 + ( KDV Oranı ( % 18 ) / 100 ) ] = 1000 X 1,18 = 1180 TL

üzerinden faturalandırılır. Burada uyguladığımız KDV bedeli,

Mal ve Hizmet Bedeli ( 1000 TL ) X [ ( KDV Oranı ( % 18 ) / 100 ) ] = 1000 X 0,18 = 180 TL’dir.

Tevkifat sadece KDV’ye uygulanır ve Toplam KDV X ( Tevkifat oranı ) formülü bize toplam tevkifatı verir. Dolayısıyla

Toplam KDV ( 180 TL ) X (Tevkifat oranı ( 7 / 10 ya da % 70 ) ) = ( 180 X 7 ) / ( 10 ) veya ( 180 X 70 ) / ( 100 ) = 126 TL tevkifat bedeli çıkar.

180 – 126 = 54 TL KDV ile 1054 TL işletmemize ödenirken, 126 TL tevkifat bedelini alıcı kuruluş vergi dairesine öder.

 

Diğer Tüm Makalelerimize ve Eğitim Videolarımıza Buradan Ulaşabilirsiniz.


Kursoft Sosyal Medya hesapları ile sizlere daha yakınız…

Aşağıdaki logolara tıklayarak bizi takip edebilirsiniz…