0850 420 0 577
bilgi@kursoft.com.tr

e-İrsaliye Uygulaması ile İlgili Merak Edilenler

KursoftBlog Fatura & İrsaliye Modülüe-İrsaliye Uygulaması ile İlgili Merak Edilenler

Mar

17

e-İrsaliye Uygulaması ile İlgili Merak Edilenler

e-İrsaliye Uygulaması Nedir ?

487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olan, merkezinde GİB’in yer aldığı elektronik bir çözümdür. e-İrsaliye uygulaması ile kağıt irsaliyeler artık GİB tarafından belirlenen standartlara göre elektronik belge olarak düzenlenmekte, elektronik ortamda iletilerek, muhafaza ve ibraz edilmektedir.

Kimler e-İrsaliye Kullanabilir ?

01.01.2018’den itibaren e-fatura kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olan tüm mükellefler e-irsaliye uygulamasına geçiş yapabilir. Geçişler birçok işletme için şu an için isteğe bağlıdır, zorunluluk durumu 01.01.2020 tarihinde belirli işletmeler için zorunluluk kapsamına girmiştir, bazı işletmeler içinse 01.07.2020 tarihlerinde zorunlu hale gelecektir.

Zorunluluk durumu:

 • 2018 Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar: 1 Temmuz 2020
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapan şirketler: 1 Ocak 2020
 • 2019 Yılında EPDK’dan lisanslı ÖTV (I) sayılı listedeki ürünlerin (Petrol ve türevleri) imal, ithal ve teslimi yapan şirketler (Bayiler dahil): 1 Temmuz 2020
 • 2019 yılında ÖTV (III) sayılı listedeki ürünlerin (Alkollü ve alkolsüz içecekler) imali ve inşa ithalini yapan şirketler: 1 Temmuz 2020
 • Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu işletmeler ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunanlar: 1 Temmuz 2020
 • Demir çelik üreticileri: 1 Temmuz 2020
 • Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar: 1 Temmuz 2020
 • Şeker imalatçıları: 1 Temmuz 2020

Kişinin e-İrsaliye Uygulamasına Dahil Olup Olmadığını Nasıl Sorgulayabilirim ?

Buraya tıklayarak, TCKN, VKN veya tam unvan ile sorgulama yapabilirsiniz.

e-İrsaliye’ye Nasıl Başvurulur ?

 • Özel Entegrasyon Yöntemi: Mevcutta e-fatura kullanan mükelleflerin direkt e-fatura işlemlerini yürüten firmaya başvuru yapmaları yeterlidir, ayrıca GİB’e başvurmasına gerek yoktur, GİB’e bildirimi mali mühür yardımı ile Özel Entegratör tarafından yapılır.
 • Portal Yöntemi: https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp adresinden giriş yaptıktan sonra, Araçlar menüsü / Kullanıcı Bilgileri / “e-irsaliye kullanmak istiyorum” butonu ile başvuruda bulunabilirler.

Kimlere e-İrsaliye Kesebilirim?

e-İrsaliye uygulaması kapalı bir sistem üzerinden çalıştığından dolayı sadece sistemde kayıtlı kişiler arasında e-irsaliye gönderimi ve alımı yapılabilir. Yani, sisteme dahil olanlar alıcı e-irsaliye mükellefi olduğu takdirde e-irsaliye gönderebilir ve alabilir. İrsaliye düzenleme zorunluluğuna sahip olmayan e-fatura uygulaması kullanıcıları ise kendilerine kesilen e-irsaliyeyi görebilmek için bu uygulamaya tercihen dahil olur. Taraflardan biri e-irsaliye sistemine kayıtlıyken diğer taraf sisteme kayıtlı değilse, e-irsaliye kullanıcısı olan taraf olmayan tarafa kağıt irsaliye düzenleyebilir.

e-İrsaliye’nin Kağıt Çıktısı Alınmalı Mı ?

Kağıt çıktı olarak veya elektronik ortamda görüntülenmesinin sağlanması zorunludur. Çıktı üzerinde ıslak imza veya kaşe zorunlu değildir.

e-İrsaliye İçin Ayrı Bir Mali Mühür Temin Edilmeli Mi ?

Hayır. Mevcut kullanılan mali mühür üzerinden işlem yapılacaktır.

Özel Entegratör Kullanan Kişiler e-İrsaliye Gönderirken Mali Mühür Kullanacaklar Mı ?

Hayır; gönderimde mali mührün bilgisayara takılı olmasına gerek olmayacaktır.

e-İrsaliye Uygulamasına İlişkin Zorunluluklar Hangileridir ?

Malın sevki için e-irsaliyenin fiili sevk gerçekleşmeden önce düzenlenmesi ve GİB sistemine doğru bir şekilde gönderilmesi gerekir. Bununla birlikte, fiili sevk sürecinde; eğer e-irsaliyenin elektronik biçimde gösterilmesi sağlanamıyorsa, araçta e-irsaliyenin kağıt çıktısının bulunması zorunludur.

Fakat kağıt çıktı üzerinde ıslak imza veya kaşe olması zorunluluk dahilinde değildir. Ayrıca alıcıya bu çıktıyı verme gibi bir zorunluluk da yoktur. Bu nedenle alıcı da malları teslim aldıktan sonra böyle bir çıktıyı saklamak veya ibraz etmek zorunda değildir.

e-İrsaliyeden önce e-fatura düzenlendiği takdirde e-irsaliye bu faturanın tarihini ve belge numarasını içermek zorundadır. Bunun yanında, e-irsaliyede, e-irsaliyeyi sorgulamaya veya görüntülemeye yarayan karekod kullanılması zorunluluğu vardır. Ayrıca, e-fatura gibi e-irsaliyenin de 10 yıl süresince saklanması gerekmektedir.

e-İrsaliye Üzerinde Olması Gereken Zorunlu Bilgiler Hangileridir ?

e-İrsaliyeyi düzenleyen şirketin;

 • Adı-Soyadı Bilgileri
 • Adresi
 • Unvanı
 • Vergi Dairesi
 • Hesap Numarası
 • Düzenleme Tarihi ve Belge Numarası

e-İrsaliyeyi düzenleyen alıcının;

 • Ad-Soyad Bilgileri
 • Adresi
 • Unvanı
 • Vergi Dairesi
 • Hesap Numarası
 • Taşınan Malın Türü ve Miktarı
 • Fiili Sevk Tarihi, Saat ve Dakika olarak Fiili Sevk Zamanı

e-İrsaliye Düzenlendikten Ne Kadar Süre Sonra e-Fatura Düzenlenmeli ?

Fiili sevk tarihinden itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmelidir.

e-İrsaliye’de Fiyat Bilgisi Yer Almak Zorunda Mı ?

Aynı kağıt ortamında düzenlenen irsaliyelerde geçerli olan düzenlemeler e-irsaliye içinde geçerli olduğundan, fiyat ve tutar vs. bilgiler yazılmadan da e-irsaliye gönderilebilir.

Sevk Tarihi, Düzenleme Tarihi ile Aynı Tarihte Mi Olmalıdır ?

e-İrsaliye, malın sevki esnasında bulundurulması zorunlu bir belgedir ve malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi gerekmektedir. e-İrsaliyenin üzerinde düzenleme tarihine ek olarak fiili sevk tarihi de bulunmalıdır. Fiili sevk tarihi, irsaliye düzenleme tarihinden önce olamaz.

e-İrsaliye Dizaynında Görünen Karekod Zorunlu Mudur ?

Evet. Yol denetiminde sorgulanabilmesi için zorunludur. e-İrsaliye uygulaması ile denetim memurları, sahip oldukları tabletler üzerinden irsaliyede bulunması mecburi olan karekodu veya barkodu okutarak e-irsaliye bilgilerine ulaşabilir ve denetim yapabilirler.

Şubeler Arası Gönderilen Malzemeler İçin e-İrsaliye Mi Düzenlenmelidir ?

e-İrsaliye, matbu formdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Şubeler arası veya depolar arası sevkiyatlarda da eğer ki kişi e-irsaliye mükellefi ise, belge e-irsaliye olarak düzenlenecektir.

Muhtelif Müşterilerde Süreç Nasıl İşleyecek ?

Matbu formatta düzenlenmeye devam edilecek.

 

Bu makalemiz 487 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre düzenlenmiştir, tebliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

 

Diğer Tüm Makalelerimize ve Eğitim Videolarımıza Buradan Ulaşabilirsiniz.


Kursoft Sosyal Medya hesapları ile sizlere daha yakınız…

Aşağıdaki logolara tıklayarak bizi takip edebilirsiniz…